Ván ép LVL – Ván ép đồng hướng – Ván ép LVL plywood – Gỗ ép LVL

Ván ép LVL là gì? Ván ép LVL (ván ép đồng hướng, Gỗ ép LVL, Ván ép LVL plywood) có tên viết tắt trong tiếng anh là (Leneer Veneer Lumber). Về cơ bản nó được sản xuất trên nền gỗ công nghiệp, nhiều lớp ván lạng veneer ép lại theo một hướng (song song), với …