Sự khác biệt giữa ván ép có kết cấu và ván ép phi kết cấu

Để giải quyết vấn đề ván ép có kết cấu và ván ép phi kết cấu, chúng ta đang nói đến các sản phẩm ván ép truyền thống, không phải ván dăm, ván dăm hay ván cứng. Tất cả các loại ván ép có kết cấu hoặc không kết cấu, tùy thuộc vào mục đích …