Ván ép và MDF – Ván MFC – Nên chọn loại nào tốt hơn

Ván ép, Ván MFC và MDF – Người bình thường định nghĩa từng loại như thế nào? Theo thuật ngữ, đó là “một loại gỗ” hoặc “một tấm vật liệu”. Nhưng, đối với một người thiết kế nội thất một cách nghiêm túc, tâm trí sẽ bị dồn nén bởi vô số câu hỏi như …