Ván ép plywood là gì?, gỗ ván ép plywood là gì?

Ván ép plywood là tên gọi tiếng anh, thực tế nó là các lớp ván lạng mỏng được kết dính lại với nhau bằng keo ván ép.  Nếu gọi nó ván ép plywood chúng tôi cho đó là chưa đúng. Bởi vì ván ép là tên gọi tiếng Việt còn plywood là tên gọi tiếng …