Sự khác biệt giữa gỗ tự nhiên và gỗ kỹ thuật là gì?

Gỗ tự nhiên là gì? Gỗ tự nhiên là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến nhất để phân biệt giữa gỗ thông thường và gỗ kỹ thuật (gỗ đã qua chế biến) , nhưng nó cũng dùng để chỉ các cấu trúc không có không gian rỗng bên trong gỗ, nghĩa là gỗ …