Gỗ chống cháy là gì? và công dụng gỗ chống cháy

Gỗ chống cháy, còn được gọi là gỗ đã qua xử lý cháy hoặc FRTW, bắt cháy rất chậm và ngăn cháy lan nhanh trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra. Điều này là do gỗ được xử lý bằng một lớp hóa chất có khả năng chống cháy. Có một số thời điểm khi …