Loại cây nào dùng sản xuất ván ép, Ván công nghiệp, Ván cốp pha

Hầu hết tất cả các loại cây gỗ mềm hoặc gỗ cứng thuộc về giống cây ngắn ngày điều có thể dùng sản xuất ván ép. Bài viết này SOMMA đề cập đến các loại cây dùng sản xuất ván tại Việt Nam và các giống cây ở nước ngoài. Loại cây sản xuất ván …