Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý

Công Ty TNHH SOMMA cam kết bảo vệ việc xử lý dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, người xin việc và các bên liên quan khác của chúng tôi tuân thủ các thông lệ xử lý dữ liệu tốt và luật hiện hành. Chúng tôi yêu cầu các điều khoản tương tự từ các đối tác kinh doanh, các nhà thầu, khách hàng của chúng tôi.

Quyền riêng tư của quý khách hàng là rất quan trọng đối với Công Ty TNHH SOMMA. Trang web này cung cấp cho bạn thông tin chung về cách SOMMA thu thập, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể tìm thấy một số lời khuyên chung về các quyền liên quan đến quyền riêng tư của bạn và cách sử dụng chúng.

Các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập

Tại Công Ty TNHH SOMMA chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư của Quý Khách. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân mà bạn hoặc chủ lao động của bạn cung cấp cho chúng tôi khi kinh doanh với chúng tôi, khi bạn yêu cầu chúng tôi gửi cho bạn tài liệu tiếp thị, bản tin hoặc các tài liệu khác; và khi bạn đăng ký các sự kiện hoặc tham gia các cuộc thi. Dữ liệu chúng tôi thu thập tùy thuộc vào việc bạn là khách hàng, nhà cung cấp hay bên liên quan khác của chúng tôi, nhưng trong hầu hết các trường hợp, ít nhất bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, tùy chọn ngôn ngữ, chức danh công việc và các đơn vị liên kết kinh doanh của bạn.

Trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân của bạn đã được bổ sung bằng thông tin lấy từ các nguồn khác, bao gồm các cơ quan công quyền, tìm kiếm thông qua các công cụ tìm kiếm có sẵn công khai, bản tin theo ngành cụ thể, phương tiện truyền thông xã hội và trang web của nhà tuyển dụng của bạn.

Cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân đã thu thập

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập để thực hiện và phát triển kinh doanh với bạn hoặc công ty mà bạn đại diện, để gửi cho bạn các bản tin, tài liệu tiếp thị, lời mời tham gia sự kiện và vì những lý do chính đáng khác đã được mô tả chi tiết hơn trong Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Chúng tôi không bán, phân phối hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp khác, ví dụ như việc cung cấp đại lya, tiếp thị hoặc các dịch vụ khác bán lẻ khác, điều này giúp cho quý khách hang dễ dàng tìm kiếm và mua sản phẩm một cách tốt nhất qua các hệ thống bán hàng và các khu vực trong cả nước.

Chỉ những người cần xử lý dữ liệu cá nhân trong vai trò công việc của họ mới có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền biết chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nào về bạn và có thể yêu cầu một bản sao. Bạn cũng có quyền sửa dữ liệu cá nhân không chính xác và yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Trong một số tình huống nhất định, bạn cũng có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân. Điều quan trọng là phải hiểu rằng việc giới hạn hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn có thể có nghĩa là chúng tôi không thể tiếp tục quan hệ kinh doanh với bạn như ngày hôm nay. Bạn cũng có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình ở định dạng máy có thể đọc được và chuyển dữ liệu cho một bên khác chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu. Để thực hiện các quyền của bạn, vui lòng sử dụng Biểu mẫu yêu cầu dữ liệu cá nhân có thể được tìm thấy trên trang web này.

Nếu bạn không hài lòng với cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền báo cáo vấn đề này với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại nước sở tại.

Thu Thập Dữ Liệu Máy Tính

Trang web của chúng tôi có thể lưu lại cookie của khách hàng khi truy cập và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ dữ liệu vì mục đích cung cấp cho Quý Khách trải nghiệm tốt hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và được cá nhân hóa khi Quý Khách sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Nền Tảng.